Administration

Fiskeriområdets organ är stämman, styrelsen och verksamhetsledaren.

Stämman utövar fiskeriområdets beslutanderätt. Styrelsen bereder de ärenden som ska behandlas vid stämman och verkställer beslut samt ser till att det ordnas fiskeövervakning och att nyttjande- och vårdplanen verkställs.  Verksamhetsledaren sköter fiskeriområdets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.