Vattenvård

Fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan bör ta i beaktande de landsomfattande planerna för förvaltning av fiskresurserna, i Ingå fiskeriområdes fall bland annat den nationella lax och öringstrategin, de vattendragsspecifika återupplivnings- och skötselplanerna för Östersjöns havsöring och den nationella kräftstrategin samt den nationella fiskvägsstrategin.

Ingarskila

Fiskeriområdet har under senaste år deltagit ekonomiskt i restaureringen av Ingarskilaån. Pro Ingå håller i trådarna för restaureringarna. Fiskeriområdet har också deltagit genom att språk- och sakgranska texten på informationsskyltar om öringen i Ingarskila som föreningen låtit trycka och satt upp. Naturresursinstitutet säger i ett pressmeddelande 4.3.2022 att uppgörandet av lek- och yngelområden i vattendraget helt klart haft en positiv inverkan på yngeltätheten. År 2021 var tätheten för en sommar gamla öringyngel 67 individer per 100 kvadratmeter. Det här anses vara ett bra resultat.

I Pro Ingås medlemsbrev 1/2023 kan du läsa mer om upprustningen av öringarnas lekplatser i Ingarskilaån 2022.

Utsättningar 2021

Ingå fiskeriområde har år 2021 satt ut havsöring, gös och skärgårdssik för totalt 8 442 euro.
I maj satte man ut ål på Kyrkfjärden, i Barkarsundet, vid Torsholm, Nötöfladan, Klevholm, Ramsjösundet och vid Bastö. Fiskarnas medellängd var 10 cm och medelvikt 1 gram. I september satte man ut gös av Pyhäjärvistammen vid Degerölandet. Fiskens medellängd var 8 cm och medelvikt 3 gram. Sik av Bengtsårstammen sattes ut från fiskehamnen i oktober. Fiskarnas medellängd var 10,6 cm och medelvikt 6,2 gram.