Övervakning

Fiskeövervakning är en viktig del av fiskeriområdets arbete. Fiskeövervakarnas uppgift är att övervaka fiskets laglighet och lovlighet. För att bättre kunna övervaka fiskets lovlighet behöver fiskeriområdet få uppgifter av vattenägarna om deras egna fiskebestämmelser. Vänligen kontakta fiskeriområdets verksamhetsledare. Förutom att övervaka att fiskarna, både fritidsfiskare, husbehovsfiskare och yrkesfiskare följer reglerna, hör det till fiskeövervakarnas uppgifter att informera om lokala och nationella fiskebestämmelser.

Fiskeriområdet har en egen övervakningsbåt och anlitar Kenneth Nordqvist, som fiskeövervakare. Han övervakar i huvudsak havsområden och ansvarar för båtens skötsel. Därtill har fiskeriområdet anställt Jason Holmström för övervakningen av Ingarskila vattendrag och det utanförliggande havet. Senaste år har fiskeriområdet budgeterat för cirka 200 timmar övervakning årligen. Fiskeriområdet säljer också fiskeövervakning till Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde och Ekenäs-Pojo fiskeriområde.

I icke-brådskande ärenden kan du dagtid kontakta fiskeriområdets övervakare. Är ärendet brådskande, ber vi dig kontakta sjöbevakningen eller polisen.

Kenneth Nordqvist
Tel: 050-331 9507
e-post: kenneth.nordqvist(at)gmail.com

Jason Holmström (Ingarskilavattendraget)
Tel: 040 570 8342
e-post: jason.holmstrom(at)gmail.com

Fiskeriområdet tar gärna emot uppgifter om vattenägarnas egna fiskeövervakare, för att kunna utveckla samarbetet. Ta kontakt med fiskeriområdets verksamhetsledare Gabi Lindholm.

Hur bli fiskeövervakare?

NTM-centralerna svarar för tillsynen över fiskeövervakarnas verksamhet. För att fungera som fiskeövervakare ska man avlägga ett fiskeövervakarprov. Utan att ha avlagt ett godkänt prov, har ägaren till ett vattenområde ytterst begränsade rättigheter, vilka de är nämns i lagen om fiske 110 §. Det ordnas sporadiskt kurser som tar upp det väsentliga för att klara provet och uppgiften. Du kan också studera på egenhand. Efter att ha fått övervakarkort av NTM-centralen kan en ägare till ett skiftat vattenområde övervaka sitt eget område. För andra gäller det att få en fullmakt från fiskerättsinnehavaren, till exempel ett delägarlag eller ett fiskeriområde.

Mer om fiskeövervakning, hur man blir fiskeövervakare och information om fiskeövervakningskurser hittar du på Centralförbundet för Fiskerihushållnings fiskeövervakningssidor.